เกี่ยวกับเรา

ทางเราเปิดให้บริการงานด้านบริการรับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ ตรวจสอบบัญชี จัดทำวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีลูกค้าให้ความไว้วางใจใช้บริการจากทางเราเพิ่มมากขึ้นทุกปีมีทุกประเภทธุรกิจ ทางเราจึงได้จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทครีซิทีฟ บัญชี และ กฎหมาย จำกัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 ทะเบียนเลขที่ 0105549025611 พร้อมกันนี้ทางเรายังมุ่งมั่นพัฒนาเวบไซส์ของเราให้ความรู้กับเรื่องบัญชี ภาษี การทำวีซ่า การขอใบอนุญาตทำงานกับบุคคลทั่วไปหรือพนักงานบัญชีที่ต้องการเข้ามาหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต
ทางสำนักงานบัญชีของเรายังมุ่งมั่นพัฒนาทั้งศักยภาพพนักงาน ระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้ลูกค้าของเราทุกท่านเกิดความพึงพอใจในบริการสูงสุด


เอกสารบริษัท ครีซิทีฟ บัญชี และ กฎหมาย จำกัด

หนังสือรับรองบริษัท
เลขผู้เสียภาษี
สภาวิชาชีพฝ่ายการทำงานของสำนักงานบัญชี ครีซิทีฟ บัญชี และ กฎหมาย จำกัด

* ฝ่ายบัญชี
เราเข้าใจดีในกฎหมายภาษีที่ซับซ้อนและมาตรฐานบัญชีและระเบียบแบบแผน
บริษัทเราทำงานด้วยทีมงานบัญชีที่มีความสามารถเป็นมืออาชีพ มีผู้ตรวจสอบ
บัญชีที่.โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ ถ้าคุณใช้บริการจากเรา
ปัญหาด้านบัญชีของคุณจะหมดไป

* ฝ่ายการเงิน
ไม่เพียงแต่เราจะจัดการด้านบัญชี เรายังบริการด้านการวิเคราะห์กระแสเงินสด
และยังรายงานด้านอื่น ๆ เพื่อให้คุณวางแผนงานบริษัทเพื่อการเจริญเติบโต

* ฝ่ายรับส่งเอกสาร
ทางบริษัทเรามีพนักงานเรารับเอกสาร เพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการส่งเอกสาร
แต่ละเดือน

* ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
เรามีทีมงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ไว้บริการลูกค้ายามที่ลูกค้ามีปัญหาด้านไหนเรามีทีมงานไว้
คอยช่วยเหลือขั้นต้นเพื่อประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกสูงสุด

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นทางเลือกในการพิจารณาให้ทำงานทางด้านบัญชีเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานทางด้านธุรกิจแก่ท่านต่อไป